Tuesday, June 26, 2012

Среща


Кръга на живота аз беспирно въртях
Един поглед ме срещна пълен с мъдрост и смях
И препънах се, паднах, учуден поспрях
Ти намигна ми жарко, слисан аз замълчах

После гръм ме удари, всичко замря
Ти прегърна ме топло и ми каза ела
Посред тъмната меса, ведра песен изпя
Изведнъж ми олекна, няма вече тъга

Ти повдигна глава, а очи сведох аз
Ти целуна ме нежно, и сърцето ми спря
И със радост обви ме, и дъхът ми замря
После с обич заля ме, за да пия без страх

Малко вятър бе нужен в тези мои крила
Да живея живот, пълен с теб, с чудеса  
една ласкава дума, един лъч светлина
моя мила лудетина, знам, любов е това

No comments:

Post a Comment