Thursday, August 29, 2013

Когато звездите изтлеят

Когато потънал до шия
в очите ми бликнат игли
във ириса ти ще откриеш
Искрицата пламък превит

Не бързай, поспри, погали я
ликът и с ръка проследи
Налей от нектара да пия
От устните мои вземи

Когато звездите изтлеят
Във валса на млечния рид
Тогава  в луната ще видиш
Ти дар от небето ушит

И после духът ти ще сети
Във моята тъмна страна
На гордиев възел нощвите
Отвързани с лека ръка

No comments:

Post a Comment